Gezondheidsrecht & patiëntenrechten

Waarom is het gezondheidsrecht van belang in de zorg? Wat is de meerwaarde in de praktijk? In deze module maak je kennis met het gezondheidsrecht. Je leert de meerwaarde inzien, maakt kennis met de rechten die patiënten en cliënten hebben. Wat betekent dit voor je beroepscompetenties? Kan een behandeling geweigerd worden? Heb je recht op informatie over medische fouten als patiënt? Wat zijn de grenzen aan het medisch beroepsgeheim? En wat als je als zorgverlener gewetensbezwaard bent? Maak kennis met het gezondheidsrecht voor de praktijk. Maak je sterk voor jouw rechten en die van je cliënten in de zorg!

Onderstaande thema’s komen in Module 1 aan bod:

 • Belang en motieven van Gezondheidsrecht

  • Uitgangspunten, rechtsbronnen, zelfbeschikkingsrecht

 • Mensenrechten en beginselen

  • Baby Kelly, wrongfull life

 • Medisch-professionele standaard

 • Ethiek en gezondheidsrecht

 • Kan behandeling geweigerd worden?

 • Gewetensbezwaard in gezondheidszorg

 • Medische zinvolheid van behandeling

 • Patiëntenrechten en de WGBO

 • Zorgplicht en noodsituatie

 • Recht op informatie (over fouten)

  • Recht om niet te weten

 • Medisch beroepsgeheim (doorbreking)

 • Dossierplicht, recht op inzage

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020