Kwaliteitsregister V&VN

De modules van het Instituut voor Gezondheidsrecht zijn allemaal erkend voor het kwaliteitsregister van het V&VN. Dit betekent dat deelnemers per gevolgd uur van de module PE-punten ontvangen. Stel u  volgt één module dan ontvangt u voor het bijwonen drie PE-punten, voor het totaalpakket van vijf modules ontvangt u 15 PE-punten.

 

Als bewijs hiervan ontvangt u na het bijwonen een certificaat met het aantal behaalde punten. Het Instituut is verantwoordelijk voor het doorgeven van de presentie en het verwerken van de behaalde punten in het Kwaliteitsregister V&VN. 

Momenteel is het zo dat naast de verplichte BIG-registratie u zich kunt registreren in het Kwaliteitsregister. De zorg wordt steeds complexer. Daarom is het van belang dat je je vak goed bijhoudt. In het Kwaliteitsregister V&V kun je laten zien hoe vakbekwaam je bent én dat je voldoet aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering.

De normen voor deskundigheid worden voor iedere beroepsgroep bepaald door de representatieve beroepsvereniging. De beroepsgenoten die lid zijn van de vereniging spelen hierbij een belangrijke rol. Voor de verpleegkundigen en verzorgenden is V&VN de representatieve beroepsvereniging.

 

De beroepsnorm is de basis voor de herregistratie-eisen die het Kwaliteitsregister V&V stelt aan de verpleegkundigen die staan ingeschreven. De beroepsnorm is onderdeel van de professionele standaard van die beroepsgroep.

Ook V&VN heeft in het verleden een norm voor deskundigheid ontwikkeld. Hierbij is gekozen voor 184 uur in vijf jaar. V&VN heeft deze keuze in samenspraak met andere partijen gemaakt: beroepsverenigingen van verpleegkundigen, inspectie, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar ook verzekeraars zijn hierbij betrokken geweest.

 

De 184 uur is afgeleid van de minimale werkervaringseis voor verpleegkundigen in het BIG-register: die zegt dat je gemiddeld 1 dag per week moet hebben gewerkt gedurende vijf jaar. Dat komt neer op 1840 uur in vijf jaar. De redenering was dat je ten minste 10% hiervan zou moeten besteden aan deskundigheidsbevordering.

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020