Nieuw onderwijsconcept 'Gezondheidsrecht in de praktijk'

Herkent u ook de behoefte aan ontmoeting met andere christelijke zorgprofessionals? Is er voor u genoeg ruimte om professionalisering en ethiek te koppelen? In de cursus ‘Gezondheidsrecht in de praktijk’ komen ontmoeting, identiteit en scholing samen.

Een veel gehoorde meerwaarde is de christelijke identiteit die er als een rode draad doorheen loopt.  Dit is de reden dat we erg blij zijn met de samenwerking die is ontstaan met de Nederlandse Patiënten Vereniging, het Christian Medical Fellowship (CMF Nederland) en de christelijke advocaten gezondheidsrecht van BVD Advocaten. Gezien het steeds complexer worden van de zorg zijn we er samen van overtuigd dat scholing vanuit christelijk perspectief zeker meerwaarde heeft voor zorgpersoneel. De artsen van CMF Nederland willen hieraan bijdragen om inhoudelijk praktische scholing te bieden die ook weerbaarder maakt. De NPV wil hierin een extra medisch-ethische verdiepingsslag bieden. Daarnaast verzorgt BVD advocaten de module rondom tuchtrecht en aansprakelijkheid vanuit hun juridische betrokkenheid bij veel christelijke zorgaanbieders.

In verschillende regio's in het land kunt u kennis en netwerk delen, en ontmoeten zorgprofessionals elkaar rondom gezondheidsrechtelijke thema's.

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020