Vragen rond het begin van het leven

Nieuw leven geeft vreugde! Tegelijkertijd kan nieuw leven tot veel zorgen leiden. Juridische antwoorden bieden we tijdens Module 3. Wanneer spreken we juridisch gezien van ‘nieuw leven’? Welke bescherming kent het ongeboren leven? Bestaat er iets als ‘recht op voortplanting’? We onderzoeken verschillende mogelijkheden van donatie van geslachtscellen tot draagmoederschap. We gaan nader in op de Wet afbreking zwangerschap en praktijk rond abortus provocatus. Helder zal zijn welke zorgcriteria hier gelden. Ook zullen we in gaan op late zwangerschapsafbreking en het staken van medisch-zinloos handelen bij pasgeborenen.

De hieronder genoemde punten passeren de revue.

 • Uitgangspunten ‘begin van het leven’

 • Recht op voortplanting

 • Menselijke waardigheid en andere belangen

 • Beschermwaardigheid vóór en na nidatie/innesteling

 • Wetenschappelijk onderzoek: embryoselectie, foetaal weefsel

 • Donatie van geslachtscellen

 • Kunstmatige inseminatie

 • Draagmoederschap

 • Bescherming van ongeboren leven

 • Abortus provocatus

  • Uitgangspunten Wafz

  • Voorwaarden abortuspraktijk

  • Zorgvuldigheidscriteria

 • Late zwangerschapsafbreking

 • Staken van medisch zinloos handelen bij ernstig gehandicapte pasgeborenen

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020