Vragen rondom het einde van het leven

Rondom het einde van het leve spelen emoties een grote rol. Hoe kunnen ouderen waardig oud worden? En welke rol speelt ‘kwaliteit van leven’ bij het einde van het leven? Aan de hand van bekende uitspraken brengen we het juridisch kader in beeld voor vragen rondom het levenseinde. Wanneer is er sprake van normaal- of bijzonder medisch handelen? Wanneer mag een medisch-zinloze behandeling gestaakt worden?

 

We gaan in op de totstandkomingsgeschiedenis van de huidige euthanasiepraktijk. Wat zijn de vereiste criteria en wie dragen verantwoordelijkheid? Hoe zit het precies met ‘hulp bij zelfdoding’? Ook bespreken we actuele ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan bijzondere groepen met een doodswens zoals minderjarigen, mensen met dementie en mensen die ‘lijden aan het leven’.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie bespreken we onderstaande thema’s:

 • Uitgangspunten ‘einde van het leven’

 • Normaal en bijzonder medisch handelen

 • Wilsverklaring van patiënt

 • Staken of niet-instellen van behandeling in het geval van medisch zinloos handelen

 • Welke rol speelt kwaliteit van leven

 • Pijn- en symptoombestrijding

 • Palliatieve sedatie

 • Beëindigen van kunstmatige voedel- en vochttoediening

 • Uitgangspunten euthanasie

 • Hulp bij zelfdoding

  • De Heringa-zaak

 • Zorgvuldigheidscriteria, doodscriterium, meldingsprocedure

 • Wet Toetsing Levenseinde

 • Minderjarigen, psychiatrische patiënten, mensen met dementie, ‘lijden aan het leven’

 • Levensbeëindiging zonder verzoek

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020