Vertegenwoordiging & wils(on)bekwaamheid

Als het gaat om gezondheid, welke rechten hebben kinderen eigenlijk? Wat als ouders een behandeling van hun kind weigeren? Ontdek hoe vertegenwoordiging in de praktijk werkt. Aan het eind van deze module kun je wils(on)bekwaamheid toetsen en ken je de scenario’s van vrijwillige en gedwongen opnames. En welke rol speelt de rechter in de zorg rondom wilsonbekwaamheid?

 

Vragen waar na Module 2 antwoorden op weet. Ook behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Vertegenwoordiging minderjarigen

 • Rechten van het kind, recht op ‘open toekomst’

 • Progressieve rechtsbescherming

 • Veronderstelde toestemming

 • Vereiste toestemming ouders

 • Wat als ouder(s) weigeren?

 • Toetsing wilsonbekwaamheid

 • Schriftelijke wilsverklaring

  • Non-reanimatie, zelfbindingsverklaring

 • Bijzondere situatie en wilsonbekwaamheid

 • Opties vertegenwoordiging

 • Uitgangspunten geestelijke gezondheidzorg

 • Scenario’s opnames

  • Vrijwillig, ‘bereidheid noch verzet’ en gedwongen opname

 • In bewaringstelling, rechtelijke machtiging

 • Interne rechtspositie

 • Onvrijwillige behandeling, onvrijwillige zorg

 • Wet Zorg en dwang

 • Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen

Neem contact op!

Telefoon:

 

038 - 23 40 170

© IvG 2020